Spółka

Naszą misją jest prowadzenie działań zmierzających do

rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Bielawa

oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

 

 

.