Wydział energetyczny

Celem spółki w zakresie energetyki cieplnej, w szczególności jest: zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z ogrzewaniem i ciepła wodą, doradztwo i wdrażanie projektów w zakresie poszanowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do poszanowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promowanie w energetyce rozwiązań ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu.

BARL powstała z przekształcenia Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej działającego od 1998 r, nadal dostarcza ciepło za pomocą 11 km sieci ciepłowniczej do 20 własnych i ponad 100 innych węzłów cieplnych. Również jest dystrybutorem energii elektrycznej na terenach poprzemysłowych dla ponad 20 odbiorców. Od 2012 r obsługujemy 4 lokalne kotłownie na biomasę dla których w części sami produkujemy paliwo w postaci zrębki drzewnej.

 

.