aktualna taryfa

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

 

Na podstawie §10 rozporządzenia taryfowego, w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy odbiorców ciepła, w zależności od miejsca dostarczania ciepła:

Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów
cieplnych sprzedawcy,

Grupa D – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych
węzłów cieplnych sprzedawcy.

 

IV. Stawki opłat

 

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat sprzedawcy

 

Grupa A

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

31 072,09

rata miesięczna

2 589,34

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,07

 

Grupa B

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

40 340,44

rata miesięczna

3 361,70

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

14,40

 

Grupa D

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

42 446,72

rata miesięczna

3 537,23

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

14,75

 

>pobierz< TARYFA DLA CIEPŁA BIELAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO W BIELAWIE

 

.